Gå selv byvandringer

Nordjyske museer har gjort det nemt at gå på byvandring, præcis når du vil. Med gå-selv-byvandring i hånden kan du opleve en række historiske fortællinger og seværdigheder i Hals og Hou. Det anbefales at tage de første ti stop i Hals til fods og derefter forlænge turen til Nordmandshage og op langs kysten til Hou enten på cykel eller i bil. Der er i alt ni km.

Hals Museum og Skanse:

Hals Skanse – som ligger midt i Hals by – er et dejligt sted for en udflugt, som kan kombineres med et besøg på Hals Museum. Hals Skanse består i dag af det voldanlæg, som blev bygget for over 360 år siden. Tilbage er jordvoldene, voldgraven og ravelinen, også kaldet forværket. I skansegården ligger to bygninger, Tøjhuset og Krudtkammeret. Tøjhuset, som museet ligger i, blev bygget omkring år 1800 til opmagasinering af våben og ammunition. Krudtkammeret blev bygget i 1676 til opbevaring af krudt. Udstillingen på Hals Museum fortæller hele historien om Hals – lige fra byen opstod som fiskerleje til i dag, hvor byen er en velfungerende helårs & turistby. Museet er selvbetjent. Der er gratis adgang for alle.

Hals og Egense vildtreservat:

Langs kysten og i Limfjordens udmunding mellem Hals og Egense finder du Hals og Egense vildtreservat. De store lavvandede områder giver gode betingelser for en lang række fugle hvorfor der er gode chancer for at spotte mange forskellige fuglearter i området. På den sydligste ø på Nordmandshage og på strandengsøer ved Egense er færdsel dog forbudt fra 1. april til 15. juli af hensyn til ynglende kystfugle.

Bunkerne på Nordmandshage:

På den yderste spids ved Kattegat og Limfjordens indsejling, finder du det velbevarede bunkeranlæg som tyskerne anlagde under 2. verdenskrig. Gå på opdagelse i de gamle bunkers og oplev historiens vingesus, når du ser fundamenterne til de store kanoner og går rundt i de store betonbunkere. Bunkerne havde til formål, at overvåge indsejlingen til Limfjorden. Fra anlægget er det en fantastisk udsigt til Kattegat & Limfjorden. Se Enjoynordjyllands flotte beskrivelse af området

Hals cykelmuseum:

Hos Hals Cykelmuseum kan du få et sjældent tilbageblik i cyklens historie. Samlingen byder på mange flotte gamle cykler, og du kan være sikker på at de alle har en god historie. Museet huser mange flotte cykler - både med og uden motor. Derudover kan du også gå på opdagelse i gamle dukker, biler emaljeskilte, dåser og meget mere. Få et nostalgisk tilbageblik på en svunden tid, når du ser den gamle teknologi igennem!

Hvalgabet

Hvalgabet er mere end noget andet vartegnet for Hals by. Den oprindelige hvalkæbe, stammede fra en blåhval, som blev skudt i Barentshavet i 1868 af Kaptajn C. Klitgaard fra Hals og sat op foran hans hjem ved torvet. Her stod den frem til 1953, hvor den blev påkørt af en vognmand og måtte erstattes af nye. Hals turistforening modtog i 1955 nye halvkæber fra vicekonsulen i Sandefjord, Lars Christensen, der forærede Hals den nye hvalkæbe. Hvalkæben stammede endnu engang fra en stor blåhval på 30 meter og 90 ton. Men vejret har været hånd ved hvalkæberne og i 2017 blev de erstattet af nye i glasfiber, i de originale mål. Kopien er lavet af eleverne på Tech college Aalborg De originale hvalkæber opbevares på Statens Kunsthistoriske Museum, hvor de kan beskyttes mod vind og vejr.

Ryghvivlen

Ryghvivlerne, som I i dag finder på Hals museum, var oprindeligt placeret på lille torv i Midtergade. Ryghvivlerne stammer ligesom Hvalkæberne, fra en blåhval. Det var den tidligere Hals turistforeningen, der i sin tid fik ideen med Ryghvirvlerne. Planen var, at de skulle fungere som vejviser.

Smykket:

Den flotte skulptur smykket, skabt af Bent Exner, forestiller en fingerring i overstørrelse. Skulpturen er 12 meter høj, den er fremstillet i højglanspoleret rustfri stål, som fanger lyset på en enestående måde. Skulpturen er placeret ved p-pladsen på havnen, tæt ved færgelejet.

Hals Kirke:

Hals Kirke er opført i ca. år 1200. Den er siden da blevet ombygget og udvidet op til flere gange. Indtil 1219 ejede bispen i Børglum Hals Kirke. Fra 1219 og frem til reformationen hørte Hals Kirke under Vitskøl kloster, der i forvejen ejede hele Hals sogn. Ved reformationen blev Hals Kirke den danske krones ejendom. I 1695 mens solkongen regerede i Frankrig, blev kirken solgt til kaptajn Christopher Henrik Moltke, der var kommandant i Hals. Helt frem til 1918 har Hals Kirke været i privat eje. Fra 1918 overgik kirken i Hals til selveje. I dag er Hals Kirke den ældste Hals-bo. Gennem generationer har den 45 meter lange kirke kigget ud over Hals by, havet og fjorden.

Guld Harald:

Træskulpturen Guld-Harald finder du på Lille Torv i Hals. hvor Ryghvivlerne tidligere stod. træskulpturen er lavet af billedhugger Allan Bo Jensen. Sagaen om Guld Harald, en vikingeprins, som efter sigende, blev dræbt efter et slag ved Hals. Et slag hvor Harald og hans mænd ifølge sagaerne blev nedkæmpet af en norsk Håkon Jarl. Harald blev herefter hængt og begravet i en høj i plantagen nord for Hals, Winthers Plantage. Denne høj blev senere kendt under navnet Guld-Haralds høj. Guld Haralds høj er beliggende ved Winthers Allé 3,9370 Hals

Hou Kirke

I 1899 indledte man byggeriet af Hou kirke som stod færdig til indvielse den 14.oktober 1900. Hidtil havde Houboerne kørt eller gået den lange tur til Hals kirke. Hou kirke er et besøg værd, for alle som har interesse for at se en lille smuk og hyggelig kirke der er opført af egnens befolkning.

Hou Batteri:

Syd for havnen finder du Hou Batteri, der i 2008 blev genetableret og bestykket med to kanoner, støbt i Tjekkiet efter de originale tegninger. Det er også muligt at gå op i fugletårnet og kigge ud over vandet og tænke på Englandskrigene, hvor krigsskibe og kaperskuder sejlede forbi og skulle give sig til kende. Når det ikke skete, blev kanonerne fyret af!

Vindharpen - Skulptur på Hou havn

Vindharpen i Hou som blev opført med stor velvilje fra Hals kommunes tidligere borgmester Evald Martinsen i 1994, har været under en stor renovering i løbet af sommeren 2021. Skibene er blevet beklædt med kobber, og der er placeret fastmonterede bænke indenfor. Vindharpen spiller ved, at vinden blæser ind gennem en bred tragt og presses gennem en smal passage, hvor der er udspændt nylonsnore i forskellige tykkelser over en klangbund, der sættes i vibrationer, når vinden passerer. Selve harpen som der ikke findes lige til, er lavet af multikunstneren Bjarne Jerup Høj.

Hals Barre Fyr

Det historiske Hals Barre Fyr fra 1912, ligger fem sømil øst for Hals. Hals Barre er navnet på den lange sandbanke ud for Langeraks (den østlige del af Limfjorden) udløb til Kattegat. Fyret har i mange år advaret og dirigeret skibstrafikken, og det vil det gøre i mange år frem.